Menu

KMO portefeuille


KMO Portefeuille
Coloma Group (KEY Seminars) is een erkend opleidingsverstrekker voor de 'KMO-portefeuille'.
Het gaat om subsidie voor opleiding, advies voor ondernemen, technologische kennis en internationaal ondernemen.
Voor de pijler opleiding kan een onderneming opleidingsprojecten indienen ter waarde van 5.000 euro die voor 50% worden gesubsidieerd.
Meer info vindt u op: www.kmoportefeuille.be . Het erkenningsnummer DV.O105575
Wijziging indieningstermijn
Sinds 15 december 2015 is het subsidiebudget van de kmo-portefeuille voor het kalenderjaar 2015 volledig gereserveerd.
Hierdoor kon u misschien geen steunaanvraag indienen voor prestaties gestart in december.
Daarom besliste Vlaams minister van economie Philippe Muyters om, uitzonderlijk, gedurende de maand januari 2016 de indieningstermijn te verlengen van 14 naar 40 kalenderdagen.
Hierdoor kunnen prestaties gestart in december, toch nog ingediend worden in januari (binnen de 40 dagen vanaf de start van de prestaties). Het persoonlijk subsidiebudget voor het kalenderjaar 2016 zal gebruikt worden voor deze aanvragen.
Voor steunaanvragen vanaf 1 februari 2016 geldt opnieuw de gebruikelijke 14-dagen termijn.

Ter info: vanaf 1 april 2016 wijzigt het persoonlijk subsidiebudget in functie van de grootte van de onderneming.
Meer informatie over de vereenvoudigde kmo-portefeuille kan u vinden op http://www.agentschapondernemen.be/nieuws/een-vereenvoudigde-kmo-portefeuille-wat-betekent-het-voor-u.