Menu

Grondige cursus BTW voor gevorderden.

Uitdieping BTW voor professionals.
De “BTW-cursus voor gevorderden” bestaat uit 2 modules en is bedoeld voor fiscalisten, accountants, boekhouders en medewerkers van boekhouddiensten, die reeds een basiskennis hebben inzake BTW.
Op basis van die elementaire kennis wordt verder gewerkt om u de knowhow mee te geven waardoor u de BTW-problematiek ook echt zult beheersen in een professionele omgeving.
Deze grondige BTW-cursus behandelt dan ook die BTW onderwerpen die regelmatig problemen geven bij de toepassing ervan of die in de praktijk onvoldoende gekend zijn.

Module 1
Grondige kennis van de BTW

Deze module van de “BTW-cursus voor gevorderden” geeft u een die zeer regelmatig verkeerd toegepast worden.
De module “Grondige kennis van de BTW” duurt één dag en spitst zich vooral toe op de analyse van een handeling inzake BTW en meer bepaald op de plaats van de levering van goederen en de plaats van de diensten. Voorts wordt ook de voldoening van de BTW onderzocht.
Professionele kennis
De module“Grondige kennis van de BTW” is opgebouwd rond volgende hoofdpunten:
- Analyse van een handeling inzake BTW
- Wie is belastingplichtige inzake BTW
- Belastbare handelingen
- Plaats van de belastbare handelingen
- Vrijstellingen
- Voldoening van de BTW

Module 2
BTW – Belangrijke aandachtspunten

Het uitgangspunt van de tweede module is u oplossingen te bieden voor de knelpunten bij de toepassing van de BTW-wetgeving.
Tijdens deze opleiding krijgt u concrete antwoorden op de klassieke BTW-knelpunten.
Concrete antwoorden
De “BTW-cursus voor gevorderden” geeft u de noodzakelijke opleiding om de complexe BTW-materie correct toe te passen.
Onderwerpen die tijdens de module “BTW – De aandachtspunten” zeker aan bod komen:
- Verleggingen van BTW – wanneer toepasselijk?
- Vrijstellingen inzake BTW wegens intracommunautaire levering en uitvoer – hoe bewijzen?
- Doorrekening van bepaalde kosten : welkeBTW-regeling toepassen?
- Registratie in verschillende lidstaten : wanneer noodzakelijk?
- Aftrek van BTW : hoe optimaliseren?

 

Deelname

De deelnameprijs bedraagt € 820  (excl. BTW) en € 750 (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De opleidingen zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 50% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief cateringkosten ( € 58.40) en BTW.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

Accreditatie / aanwezigheidsattest


Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Rob Van den Plas

De btw-lijn

Rob Van Den Plas startte zijn carrière als btw-expert in 1996, eerst bij een internationaal advocatenkantoor, later bij Arthur Andersen/Deloitte waar hij werkzaam was tot eind 2013.
Hij heeft meer dan 17 jaar btw-ervaring op het vlak van advisering, planning en herstructureringen, op nationaal en internationaal vlak voor zowel ondernemingen als publieke instellingen, overheidsbedrijven en non-profitorganisaties.
Rob is regelmatig spreker over diverse btw onderwerpen op seminaries en opleidingen en doceert aan de KHL.