Menu

Grondige opleiding Vennootschapsbelasting.

De VenB na de hervormingen !
Deze 3-daagse grondige praktijkcursus geeft u een inzicht in de praktijk van de vennootschapsbelasting en de techniek van de aangifte.
Met concrete voorbeelden leert u hoe de vennootschapsbelasting optimaal te begrijpen en toe te passen.
Wij vertrekken van het boekhoudkundig resultaat en leiden stapsgewijs het fiscale resultaat af.
Ook de berekeningswijze van de vennootschapsbelasting (voorafbetalingen, belastingkredieten, ...) komt aan bod.

Grondige praktijkcursus, wat u in de praktijk nodig heeft
Volgende onderwerpen komen zeker aan bod tijdens de opleiding:
- Fiscale behandeling van het maatschappelijke kapitaal en de reserves van een vennootschap
- De fiscale afschrijvingsregels?
- Fiscale behandeling van meerwaarden
- De investeringsreserve
- Aftrek van beroepskosten
- De verschillende soorten dividenden
- De extracomptabele aftrekken: de afrek DBI (definitief belast inkomen), notionele interestaftrek, aftrek fiscale verliezen, …
- Berekening van de vennootschapsbelasting: verrekening van gedane vooraf betalingen, voorheffingen, …
- Fiscale stimuli: investeringen in onderzoek en ontwikkeling, aanwerving bijkomend personeel, ...?

Deelname

Deelnameprijs bedraagt € 998 (excl. BTW). Voor bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf bedraagt de deelnameprijs € 948 (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De opleidingen zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 50% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief de cateringkosten ( € 87.60 ) en BTW.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

Accreditatie / aanwezigheidsattest


Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Carl Van Biervliet

Vandelanotte

In 1988 startte Carl zijn professionele carrière als accountant bij Vandelanotte, waar hij nu als partner verantwoordelijk is voor de Business Line Special Services. In 1992 behaalde hij de titel van Accountant; in 2000 volgde bovendien de titel van Belastingconsulent.

Carl is spreker tijdens diverse seminaries en auteur en redactielid bij diverse tijdschriften (o.a. nieuwsbrieven "KMO Vraag & Antwoord", "Fiscale Wenken" en medeauteur van "Dé gids voor vennootschappen", "Het zakboekje voor de accountant", ...).
Hij schreef ook diverse boeken en dossiers (o.m. "België:fiscaal paradijs", "Aandelen vanuit diverse fiscale hoeken bekeken" en "Geld uit uw vennootschap halen: van bezoldiging tot inkoop eigen aandelen").