Menu

Hoe geconsolideerde jaarrekening correct opstellen ?! Praktische toepassing consolidatietechnieken.

Praktisch inzicht in opstellen geconsolideerde jaarrekening
Deze opleiding leert u hoe u de geconsolideerde jaarrekening van een groep ondernemingen  opstelt. 
Aan de hand van veel voorbeelden en oefeningen krijgt u inzicht in het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening. 
Eerst wordt aandacht gegeven aan de bestaande regelgeving (Belgian GAAP).  Tevens worden de voornaamste verschillen met IAS/IFRS belicht. 

Praktische toepassing consolidatietechnieken.
Vervolgens gaan wij “hands on” dieper in op:
- de techniek van het consolideren, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de integrale consolidatiemethode
- het (eerste)  consolidatieverschil
- de eliminatie van intragroepsverrichtingen o.a.
   
-- verkoop van materiële vaste activa, voorraden ... binnen de groep
   
-- toekenning en uitbetaling van dividenden ...
- de toewijzing van het resultaat aan de derden en aan de groep.
In een samenvattende oefening komen de voorgaande elementen uitgebreid aan bod. 
Tot slot wordt nog aandacht gegeven aan de problematiek van de latente belastingen.

Het boek Handboek consolidatie (uitgegeven bij Acco UItgeverij) maakt deel uit van de documentatie.

27 Apr 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Inschrijven
04 May 20
01:00 Startuur
01:00 Einduur
Holiday Inn Gent EXPO
Maaltekouter 3, 9051 Gent
11 May 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Inschrijven
18 May 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
De Vesten
Kanaalweg 61, 2430 Laakdal

Deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 996 (excl. BTW) ( subsidieerbaar bedrag via KMO-portefeuille = € 980).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine onderneming) of 30 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging en de factuur.

Accreditatie / aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 14 uren.
Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Siebrecht Plateau


Siebrecht Plateau is directeur administratie en financiën bij het Wit-Gele Kruis Vlaams Brabant. 
Hij is licentiaat toegepaste economische wetenschappen (K.U.Leuven) en behaalde eveneens een graduaat in de actuariële wetenschappen (K.U.Leuven)  en een master in accounting en control (K.U.Brabant  (NL)). 
Hij is eveneens accountant.  Hij volgt reeds enkele decennia de ontwikkelingen in de consolidatieregelgeving op de voet.  Hij is o.m. ook co-auteur van het “Handboek Consolidatie” uitgegeven bij Acco."