Menu

Master Class Financiële planning - Financiële analyse, cashflow, budgettering en bedrijfswaardering.

Nieuwe inzichten financiële analyse en bedrijfswaardering
In deze master class worden nieuwe inzichten inzake financiële analyse en bedrijfswaardering theoretisch en praktisch geanalyseerd op hun toepasbaarheid in de concrete bedrijfssituatie.
- Maken externe partijen wel de juiste analyses en beoordelingen van uw bedrijf.
- Heeft u behoefte aan meer inzicht in de financiële structuur van uw bedrijven?
- Bent u er zeker van dat uw bedrijf op de juiste manier gewaardeerd is?
Deze opleiding is omvat 3 inhoudelijke thema’s:
   - Financiële analyse
   - Optimalisatie werkkapitaal & Cashflow analyse
   - Budgetteren en budgetcontrole, kosten en kostencontrole.

1. Nieuwe inzichten
financiële analyse
Financiële analyse niet vanzelfsprekend

Financiële analyse is veel meer dan wat ratio-analyse en gaat over inzichten en onderliggende verbanden en hoe het ene het andere kan beïnvloeden. Vaak wordt ook te snel voorbijgegaan aan het feit dat een degelijke financiële analyse aan de basis ligt van veel zaken, zoals uw krediettoekenning, verkoop van activa, …
 
De balans herschikt als “blokken”
- Netto lange termijn financiering
- Netto lange termijn financiering herbekeken
  
De balans en strategische beslissingen
- Netto lange termijn financiering berekenen en matchen
- Bereken en controle van het werkkapitaal (hoe het werkkapitaal onder controle houden)
- Liquiditeit levels en financiële structuur
- Werkkapitaal ratio’s

2. Optimalisatie werkkapitaal & Cashflow analyse
Constante druk op het werkkapitaal

Het verlagen van uw werkkapitaal is de goedkoopste (maar niet steeds makkelijkste) wijze om de financiële liquiditeit van uw organisatie te garanderen. Eigen geld blijft immers het goedkoopst.
- Maar hoe pakt u dit aan?
- Waar bevindt zich dit werkkapitaal?
- Hoe kunt u dit terug onder controle krijgen? Welke alternatieven kent u?
 
Berekening, risico’s en gevolgen
- Betekenis & impact van “werkkapitaal”
- Diverse componenten van het werkkapitaal:
- Onderscheid tussen rendabiliteit en liquiditeit
- Invloed van het werkkapitaal op de diverse cashflowberekeningen
- Beïnvloeding van de waarde van de aandelen
- Risico van verkopen zonder ontvangsten …
- Vaststellen van debiteurentermijn, voorraadtermijn en crediteurentermijn en de effecten daarvan op rendement en cashflow
- Wat zijn de aangewezen termijnen
- Hoe de diverse termijnen onder controle houden?
- Definieer de diverse geldstromen binnen de organisatie
- Cycli en effecten op de operaties.
- Projecties en simulaties van kasstromen.
- Hoe in kaart brengen?
- Hoe cash vrijmaken door optimalisatie van de onderdelen van het werkkapitaal
- Vrijmaken van cash doorheen de operaties.
- Hoe werkkapitaal verder optimaliseren?
- Financiering werkkapitaal en alternatieve financieringsvormen

3. Budgetteren en budgetcontrole, kosten en kostencontrole.
Concreet budgetteren en controleren

U krijgt inzicht in het opmaken van een budget en de budgetcontrole.  Op basis van diverse technieken en benaderingswijzen krijgt u een inzicht in het opmaken van een globaal budget.  Telkens staat hierbij de praktische toepassing centraal.  Doorheen de opleiding zal op basis van cases en oefeningen telkens de relatie gelegd worden tussen techniek en praktijk.

Gebudgetteerde balans, kostendragers, gebudgetteerde cashflows
- Opmaken gebudgetteerde balans
- Analyse verschillen: volumeverschillen/prijsverschillen
- Selectie van de juiste kostendragers
- Selectie van kostendragers vervat in de jaarrekening
- Opmaken van gebudgetteerde cashflows
- Gebruik van gebudgetteerde cashflows voor de waardering van de vennootschap.
 

15 Dec 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Inschrijven
17 Dec 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Holiday Inn Gent EXPO
Maaltekouter 3, 9051 Gent

Deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 996 (excl. BTW) ( subsidieerbaar bedrag via KMO-portefeuille = € 980).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine onderneming) of 30 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging en de factuur.

Accreditatie / aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 14 uren.
Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Guy Parmentier - Parmentier bedrijfsrevisoren

Guy Parmentier – Parmentier bedrijfsrevisoren - is een zeer ervaren voor diverse beroepsorganisaties en docent UAMS - Karel de Gtrote Hogeschool - Provinciale Hogeschool Limburg.