Menu

Master Class 'Fiscale planning & fiscale optimalisatie KMO’s’ 2020'.

Samenhang & combinatie fiscale maatregelen en technieken !
De Master  Class “Fiscale planning & optimalisatie KMO’s’ analyseert de specifieke fiscale maatregelen gericht op KMO’s.  Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan:
- de fiscale en boekhoudkundige definitie van KMO
- de samenhang van die fiscale maatregelen
- de combinaties van de verschillende voordelen en technieken.

Integraal en dynamisch fiscaal beleid zeer belangrijk !
Het is meer dan ooit een probleem om nog een correct beeld te hebben van  alle fiscale maatregelen en welke nu al of niet extra fiscaal voordeel opleveren.
Zo kan het bijvoorbeeld een voordeel zijn om ‘minder’ afschrijvingen op te nemen in het jaar van investering om zo de bepaalde aftrekposten zoals NIA, IA enz… niet te verliezen.
Een (ondoordachte) beslissing van uw cliënt of een nieuwe wetswijziging, rechtspraak, standpunt rulingcommissie, … kan de zo doordachte fiscale planning in het honderd doen lopen.  Dit maakt een fiscale planning een dynamisch, flexibel gegeven.

Concrete tips & tricks voor globaal plan bij de meer dan 20-tal fiscale gunstmaatregelen KMO’s !
Tijdens de master class wordt de toepassing van de fiscale planning en optimalisaties geïllustreerd met echte  praktijkvoorbeelden.
- Kan ik bij het opstellen van de jaarrekening optimaliseren om onder de drempels te blijven, zodat ik ‘klein’ blijf?
- Als ik de grens overschreden heb, ben ik dan alles kwijt… of heb ik enkele jaren respijt ? Zo ja, vanaf wanneer verlies ik dan wel alle fiscale voordelen ?
- Moet ik in mijn pas opgerichte vennootschap ook een bezoldiging hebben van 45.000 EUR om van het verlaagd tarief te kunnen genieten? Zijn er uitzonderingen? Mag ik de bezoldiging pro rateren voor een verkort boekjaar? En … is het wel steeds de voordeligste keuze om een wedde toe te kennen?
- Hoe kan ik spelen met het tarief in de vennootschapsbelasting bij kleine vennootschappen ?
- Hoe kan ik dividenden uitkeren aan een zo laag mogelijke belastingdruk?
- Hoe verwerk ik dit in de boekhouding en in de fiscale aangifte?
- Mijn KMO-vennootschap ‘optimaal’ vereffenen en uitkeren aan 9,09 %: kan dit, en ook voor de winsten gerealiseerd na het in vereffening stellen ?
- Kan ik fiscale voordelen combineren bij investeringen?
- Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
- Is het correct dat IA dan toch kan gecombineerd worden met NIA en wat zijn de voorwaarden hiervoor?
- Is de timing van mijn investering van belang?
- Is het na de hervorming van de vennootschapsbelasting nog zinvol om de notionele interestaftrek toe te passen? Hoe bereken ik dit? En wat bij een negatief eigen vermogen?
- Kiezen voor gespreide taxatie en nog geen zekerheid hebben inzake een herinvestering of het aanleggen van voorzieningen, zijn dit technieken die nog kunnen opbrengen?
- Worden alle kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018 steeds deels met een dividenduitkering gelijkgesteld?
- Hoe omgaan met de verschillen tussen boekhoudkundig en fiscaal kapitaal? Of kan ik deze complexiteit eenvoudig vermijden
- …

Deelname

Deelnameprijs bedraagt € 864 (excl. BTW). Voor bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf bedraagt de deelnameprijs € 814 (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 50% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief de cateringkosten (€ 58.40) en BTW.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

Accreditatie / aanwezigheidsattest


Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Carl Van Biervliet

Vandelanotte

In 1988 startte Carl zijn professionele carrière als accountant bij Vandelanotte, waar hij nu als partner verantwoordelijk is voor de Business Line Special Services. In 1992 behaalde hij de titel van Accountant; in 2000 volgde bovendien de titel van Belastingconsulent.

Carl is spreker tijdens diverse seminaries en auteur en redactielid bij diverse tijdschriften (o.a. nieuwsbrieven "KMO Vraag & Antwoord", "Fiscale Wenken" en medeauteur van "Dé gids voor vennootschappen", "Het zakboekje voor de accountant", ...).
Hij schreef ook diverse boeken en dossiers (o.m. "België:fiscaal paradijs", "Aandelen vanuit diverse fiscale hoeken bekeken" en "Geld uit uw vennootschap halen: van bezoldiging tot inkoop eigen aandelen").